Decos en de meldplicht Datalekken

Nieuws - 25 januari 2016. Op 1 januari is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd en is de Meldplicht Datalekken van kracht geworden. Kort samengevat houdt die plicht in dat u een melding moet ...

Events