Gebruik de crowd tegen problemen

Technologie is een geweldig middel om de crowd te betrekken bij de publieke zaak. India vervult wat dat betreft een voortrekkersrol. Ze laten echt zien hoe je met behulp van technologie grote problemen kan aanpakken.

 

Potentie

 

India is een land met twee gezichten. Aan de ene kant is er de enorme potentie van India. Ze hebben meer dan een miljard inwoners, zijn de grootste democratie ter wereld en hebben een enorm grote economie. Een studie van het Amerikaanse ministerie van landbouw stelde zelfs dat India in 2030 de derde economie van de wereld zal zijn. De welvaart neemt onder leiding van premier Modi snel toe en India is als gevolg van dit economische succes hard op weg een supermacht te worden.

 

Maar India is ook een land met problemen. Er zijn grote tegenstellingen onder de bevolking, zowel sociaal-economisch als op het gebied van religie. Steden groeien snel en het is ontzettend moeilijk om die groei te kanaliseren. Het land heeft bijvoorbeeld een groot milieuprobleem dat acute aandacht vraagt. En er is erg veel bureaucratie.

 

Gebruik de crowd

 

Al die tegenstellingen maken van India een bijzonder fascinerend land. Ik heb veel binding met India. Niet alleen vanwege het land zelf, maar ook omdat ik er veel zaken doe en een belangrijk deel van Decos in India is gevestigd. Ik ben onlangs mee geweest met een handelsmissie naar dit geweldige land. De vraag die ik daarbij meekreeg: met welke hulpmiddelen en technologie kan je helpen de grote uitdagingen van India aan te pakken? Kan je als softwareleverancier helpen met oplossingen voor de problemen van dit gigantische land?

 

De Indiase regering heeft in ieder geval hoge verwachtingen. Mooie voorbeelden zijn de CLEAN India projecten. Deze richten zich erop een gemeenschap van mensen bij elkaar te brengen die zich inzetten voor het milieu. Technologie speelt hierbij een hoofdrol, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van ‘carbon calculator’ software die iets zegt over de concentratie CO2 in de lucht, of het beschikbaar stellen van een paper recycling-machine waarmee snel papier hergebruikt kan worden. Het mooie van dit soort initiatieven is dat de crowd actief wordt ingeschakeld om de problemen aan te pakken. In Nederland, in veel opzichten toch een bijzonder goed georganiseerd land, wordt er bij de meeste problemen direct gekeken naar de overheid. Maar in India is dit ondoenlijk. Het land groeit te snel en er is veel meer werk te verzetten dan in Nederland. Waarom dan niet de crowd gebruiken?

 

Kansen door de smartphone

 

India is het land met het grootste aantal gebruikers van mobiel internet ter wereld. 70 procent gebruikt internet op z’n smartphone. Door het bouwen van handige en nuttige applicaties voor de mobiele telefoon, kan je heel veel mensen bereiken en verenigen voor een bepaalde maatschappelijke zaak. Dit doen wij bijvoorbeeld zelf met de app Fixi, waamee we in de stad Pune echt bezig zijn burgers te betrekken bij het verbeteren van de openbare ruimte. In Pune lukt het heel goed om mensen te engagen via zo’n app. Op de foto zie je bijvoorbeeld hoe 3 generaties bezig zijn het Magarpatta viaduct te schilderen!

 

Er wordt al her en der geëxperimenteerd met apps die ontwikkeld zijn door lokale gemeenten, maar vaak hebben die toch niet het gewenste bereik. Het is een vak apart om het gewenste engagement te krijgen. Een app moet leuk zijn, makkelijk te bedienen en handig zijn voor de gebruiker. Voor een gemeente is dit nu eenmaal niet de core business. We hebben aan de hand van deze handelsmissie besloten in ieder geval serieus werk te maken van app-ontwikkeling voor de Indische overheid en besloten om onze expertise met de Nederlandse overheidsmarkt ook in India in te zetten.