Convenant Belastingdienst digitaal ondertekend bij Decos

Nieuws - 28 juli 2015. De Belastingdienst heeft digitalisering en efficiëntie hoog in het vaandel staan en wil daarom zo min mogelijk met papier werken. Naar voorbeeld van het honderd procent papierloze kantoor van Decos en de eigen ambities op het gebied van digitalisering, heeft de dienst een volgende stap gezet: een digitaal ondertekend convenant horizontaal toezicht. Jaap Zoon, landelijk directeur Grote ondernemingen bij de Belastingdienst, en Paul Veger, CEO van Decos, hadden de primeur en zetten bij Decos voor het eerst in de geschiedenis een digitale handtekening onder een convenant.

 

Papierloos convenant past bij nieuwe ambities Belastingdienst

 

De digitale ondertekening van het convenant past binnen een bredere wens van de Belastingdienst om zoveel mogelijk processen digitaal uit te voeren. Zo werden er de afgelopen jaren ook al grote stappen genomen op het gebied van het facturatieproces en de correspondentie met burgers. Ten aanzien van het digitaal ondertekenen van convenanten en contracten zijn er geen wettelijke beperkingen, geeft Decos aan. De wens van Decos om een covenant met de Belastingdienst papierloos te ondertekenen viel dan ook in goede aarde. "Het papierloze convenant' past mooi bij de ambities van de Belastingdienst", stelt Jaap Zoon, directeur Grote ondernemingen bij de Belastingdienst. "De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal. Als Belastingdienst willen we die kansen benutten en de interactie met burgers en bedrijven op een andere manier inrichten. Digitaal heeft daarom bij ons de voorkeur boven papier.

 

Horizontaal toezicht

 

Het convenant gaat om horizontaal toezicht en is in feite een samenwerking op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen tussen Decos en de Belastingdienst. Met het convenant spreken Decos en de Belastingdienst af samen te werken op basis van begrip, vertrouwen en transparantie waardoor de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeterd wordt. Het convenant biedt Decos een aantal voordelen. Zo is er één aanspreekpunt bij de Belastingdienst en is er sneller duidelijkheid over de aanslag, waardoor minder toezicht en controle achteraf nodig is. Paul Veger, CEO van Decos: "Een goede relatie met de Belastingdienst vind ik heel belangrijk. Ik verwacht dat het convenant het contact met de fiscus nog makkelijker maakt. Het geeft ons een gevoel van partnerschap. Horizontaal toezicht zorgt voor een meer gelijkwaardige relatie tussen fiscus en bedrijven. We vinden het bovendien geweldig dat de Belastingdienst bij ons het convenant ondertekend heeft met een digitale handtekening. Ik denk dat dat in de toekomst nog vaker gaat gebeuren".